Make your own free website on Tripod.com

logo.jpg

Home
Sanad
Penyelidikan dan Pembangunan
Senarai Isi Kandungan Jurnal Kesturi
al-'Ilm, al-Maqulat dan al-Hikmah Dalam Pemikiran Ulama Melayu: Suatu Penelitian Awal
harap bersabar................
Roshdi Rashed (Professor at Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, France)
Articles by Shaykh Muhammad Afifi al-Akiti (Research Fellow at Oxford Centre for Islamic Studies)
Ibnu Khaldun
Apabila Allah Mentaqdirkan ...
Bangsa Melayu: Mencanai Minda - Membentuk Sikap oleh Raja Nazrin Shah
Kertas Kerja Di WORLD CONFERENCE OF ISLAMIC SCHOLARS OIC
Suasana Masyarakat
AKADEMI ULUM PONDOK DAN PENCERAHAN TAMADUN
Dialog Peradaban
Seminar Kesinambungan Pengajian Tradisional (Sempena 73 Tahun Madrasah Rahmaniyah Lubok Tapah)

Akademi 'Ulum Pondok dan Pencerahan Tamadun melancarkan gerakan kefahaman Islam di Alam Melayu. Sebelum ini, dengan kerjasama beberapa kumpulan, akademi dengan nama pusat ulum pondok dan pencerahan tamadun telah berjaya menganjurkan seminar kebangsaan pengajian bersanad dan sains Islam pada tahun 2006.
 
Sepanjang Ramadan lalu, penganjuran di Maktab Mahmud di kalangan para pelajarnya bagi pengenalan ulum-ulum yang pernah dimiliki oleh ulama Melayu Islam yang disampaikan oleh mudir pondok gajah mati Sheikh Wan 'Izzuddin al-Qadhi dan Ustaz Mohd Zaidi Abdullah al-Shah'alami.
 
Kini, akademi ulum pondok dan pencerahan tamadun yang pernah memperoleh latihan penyelidikan di akademi sains islam malaysia, mempelopori penyelidikan ilmu-ilmu yang diajarkan di pondok-pesantren dengan keupayaan saringan akan sains dan teknologi.
 
Pembacaan beberapa buah hadith musalsal disampaikan oleh kedua-duanya. Ijazah Riwayat juga disampaikan dalam bentuk sijil kepada lebih 150 orang pelajar yang mengikutinya.
 
Nota *
 
dalam mustolah hadith ada beberapa kaedah tahammul 'ilm diperkenalkan, antaranya:
1. Sama' (dengar)
2. Qiraat (baca di hadapan guru)
3. Ijazah (kebenaran riwayat)
4. Munawalah (unjuk berunjuk naskhah yang mengandungi ilmu)
 

alhamdulillah, PMKI dengan kerjasama AUPPT berjaya menganjurkan Diskusi Santai Pemikiran Kontemporari pada 1.3.2014 lalu.
Penganjuran berasaskan pemikiran Islam yang bersepadu untuk menjanakan pemikiran mahasiswa dalam bidang penyelidikan dan pembangunan sejak pengajian peringkat diploma, sarjana muda, sarjana dan pasca sarjana.

Pilihanraya Umum Ke-13

Halaqat berpesan kepada para pengundi yang muslim perlu mengundi pada prinsip aqidah ahli sunnah wal jamaah. dasar Ahli Sunnah iaitu al-Quran, al-Hadith, al-Ijma' dan al-Qiyas. Mana-mana kecenderungan nasionalisme atau liberalisme, syiah atau salafi patut diketepikan.

Reformulating A Comprehensive Relationship Between Religion And Science: An Islamic Perspective by Prof. Emeritus Osman Bakar

The Relevance of the Ibn Sina-Ghazali Debate: An Evaluation and A Reassessment by Prof. Dr. Alparslan Acikgenc (Fatih University Istanbul Turkey)

Kegiatan Ekonomi
oleh Hujjatul Islam al-Ghazali
 
Selanjutnya, praktik-praktik ini terjadi di berbagai-bagai kota dan negara. Orang-orang melakukan perjalanan ke berbagai-bagai tempat untuk mendapatkan alat-alat dan makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota yang mungkin tidak memiliki semua alat-alat yang diperlukan, dan ke desa-desa yang mungkin tidak memiliki semua bahan makanan yang diperlukan. Keadaan inilah yang pada gilirannya menimbulkan keperluan alat pengangkutan. Terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi keperluan orang lain dan mendapat keuntungan dan keuntungan ini akhirnya dimakan oleh orang lain.
 
drp. Ihya Ulum al-Din

Surah al-Fatihah oleh al-Ghamidi

Store entrance; Size=180 pixels wide

Pencerahan Cahaya Menerangi Halaman Dan Pintu Masuk

Web Khas Abu Hamid al-Ghazali (w.505H/1111M)

Influence Of Muslim Thought On The West

Influence Of Muslim Thought On The East

Jabatan Mufti Negeri Selangor

Supreme Council for Islamic Affairs, Ministry of al-Awqaf, Egypt

 
 
Maklumat Berdasarkan Pertubuhan Politik Yang Memerintah

Pejabat Perdana Menteri Malaysia & Islam Hadhari

Pusat Kajian Strategik (PKS) Negeri Kelantan & Dasar Membangun Bersama Islam