Make your own free website on Tripod.com

logo.jpg

Seminar Kesinambungan Pengajian Tradisional (Sempena 73 Tahun Madrasah Rahmaniyah Lubok Tapah)

Home
al-'Ilm al-Maqulat al-Hikmah
Sanad
Penyelidikan dan Pembangunan
Senarai Isi Kandungan Jurnal Kesturi
al-'Ilm, al-Maqulat dan al-Hikmah Dalam Pemikiran Ulama Melayu: Suatu Penelitian Awal
harap bersabar................
Roshdi Rashed (Professor at Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, France)
Articles by Shaykh Muhammad Afifi al-Akiti (Research Fellow at Oxford Centre for Islamic Studies)
Ibnu Khaldun
Apabila Allah Mentaqdirkan ...
Bangsa Melayu: Mencanai Minda - Membentuk Sikap oleh Raja Nazrin Shah
Kertas Kerja Di WORLD CONFERENCE OF ISLAMIC SCHOLARS OIC
Suasana Masyarakat
AKADEMI ULUM PONDOK DAN PENCERAHAN TAMADUN
Dialog Peradaban
Seminar Kesinambungan Pengajian Tradisional (Sempena 73 Tahun Madrasah Rahmaniyah Lubok Tapah)

 
 
Pihak penganjur mengucapkan terima kasih atas jasa baik yang menyumbang pemikiran dan meramaikan seminar ini:

tokguru.jpg
Gambar atas ialah Tuan Guru Hj. Abd Rahman manakala gambar bawah ialah Tuan Guru Hj. Abdullah

Seminar ini dinaungi oleh:
Tuan Guru Hj. Abdullah bin al-Marhum Tuan Guru Hj. Abd. Rahman (Mudir Madrasah Rahmaniyah & Ahli Jamaah Ulama MAIK)
 
Seminar ini telah disertai oleh para pembentang:
 1. Yang Berbahagia Prof. Emeritus Dr. Osman Bakar (Malaysia Chair of Islam in Southeast Asia, Georgetown University, Washington)
 2. Dr. Mohamad Alinor bin Abdul Qadir (Pensyarah Sains Matematik UKM & AJK Akademi Sains Islam Malaysia)
 3. Mohd Zaidi Abdullah (Penyelidik Khas Madrasah Rahmaniyah Lubok Tapah & Pengurus Kurnia Ilham)
 4. Ustaz Mohd Nazir Awang (penyelidik Sekretariat Pemikiran Islam Madrasah Rahmaniyyah)
 5. Ust. Aleh Salihin & Ust. Rizal (pendidikan Syria dan calon sarjana di API UM)

Tetamu utama:

 1. Ust. Adam (Pemegang Amanah Pusat Pembangunan Pondok Berhad - PPPB)
 2. Zaidi Hasan (Pemegang Amanah Pusat Pembangunan Pondok Berhad)
 3. (Felo) Dr. Afifi al-Kiti (Universiti Oxford, UK) 
 4. Para wakil pondok di Kelantan.

Aspek yang dibicarakan dalam seminar ini ialah:
 1. hala tuju pengajian tradisional dalam arus semasa
 2. logik
 3. fekah
 4. usuluddin
 5. mantiq
 6. usul fekah

Ahli Jawatankuas Bertugas Penyelenggaraan:

 1. Ust. Harun (Pemangku Presiden Persatuan Pelajar Madrasah)
 2. Ust. Hamizul (Ketua Penyediaan Juadah Para Tetamu)
 3. Ust. Hazli
 4. En. Hisyam
 5. Ust. Azizan
 6. dan lain-lain

 

Seminar ini dijadikan 'jambatan' antara warisan keilmuan sebelum merdeka dengan keilmuan selepas merdeka terutama dalam menempuh abad ke-21 Masehi serta era globalisasi