Make your own free website on Tripod.com

logo.jpg

Senarai Isi Kandungan Jurnal Kesturi
Home
al-'Ilm al-Maqulat al-Hikmah
Sanad
Penyelidikan dan Pembangunan
Senarai Isi Kandungan Jurnal Kesturi
al-'Ilm, al-Maqulat dan al-Hikmah Dalam Pemikiran Ulama Melayu: Suatu Penelitian Awal
harap bersabar................
Roshdi Rashed (Professor at Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, France)
Articles by Shaykh Muhammad Afifi al-Akiti (Research Fellow at Oxford Centre for Islamic Studies)
Ibnu Khaldun
Apabila Allah Mentaqdirkan ...
Bangsa Melayu: Mencanai Minda - Membentuk Sikap oleh Raja Nazrin Shah
Kertas Kerja Di WORLD CONFERENCE OF ISLAMIC SCHOLARS OIC
Suasana Masyarakat
AKADEMI ULUM PONDOK DAN PENCERAHAN TAMADUN
Dialog Peradaban
Seminar Kesinambungan Pengajian Tradisional (Sempena 73 Tahun Madrasah Rahmaniyah Lubok Tapah)

Enter subhead content here

Kesturi

Jurnal Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI)

(Mendukung Cita-Cita Kesatuan Dan Kesepaduan Ilmu)

 

Jilid 1, Bil. 1, Jun 1991

Renungan Ketua Penyunting

1. Pengenalan Teori Logik al-Farabi oleh Osman Bakar

2. Kepintaran Buatan: Falsafah atau Teknologi ? oleh  Hairudin Harun

3. Pendekatan-Pendekatan Baru Dalam Psikologi oleh Hasan Langgulung

4. Biotechnology or Sustainable Agriculture ? oleh Nicano Perlas

5. Beberapa Kritikan Awal Terhadap Premis Ilmu Sains Tabii oleh Shaharir Mohamad Zain

6. Teori dan Falsafah Nombor Ikhwan al-Safa oleh Mat Rofa Ismail

Ulasan Buku

Critique of Evolutionary Theory: A Collection of Essays diulas oleh Azizan Baharuddin

 

 

 

Jilid 1, Bil. 2, Dis. 1991

Kandungan

1. Dua Aliran Utama Dalam Falsafah Sains Abad Ke-20 oleh Mohd Hazim Shah

2. Islam and The Environment Crisis oleh Seyyed Hossein Nasr

3. Islam dan Psikologi oleh Mohd Haji Yusuf

4. Meneliti Konsep "Bahasa Ilmu" oleh Asmah Haji Omar

5. Reasons for the Non-Increasing Growth of Big Science in the 20th Century

Ulasan Buku

Al-Farabi: Life, Works and Significance diulas oleh Azizan Baharuddin

 

 

Jilid 2, Bil. 1, Jun. 1992

 

1. The Trouble with the Historical Philosophy of Science oleh Thomas Kuhn

2. Pengaruh Budaya ke atas Matematik oleh Shaharir Mohamad Zain

3. Pemikiran Falsafah Iqbal dan Kesesuaiannya Masa Kini oleh Abdul Hadi W.M.

4. Universiti: Pendukung Tradisi Intelektual oleh Zaini Ujang

 

 

Jilid 5, Bil. 2, Disember 1995

 

Renungan Ketua Penyunting (Ke Arah Menghidupkan Semula Epistemologi Islam)

1. Beberapa Aspek Falsafah Ilmu: Konsep, Definisi, Pengelasan dan Penggunaan oleh Osman Bakar

2. Mencari Ilmu Yang Benar: Pendekatan Kajian Berdasarkan Kata-Kata Kunci Utama oleh Hashim Musa

3. The Need for Civilizational Dialogue oleh Anwar Ibrahim

Ulasan Buku

The Facts of Life: Shattering The Myths of Darwinism diulas oleh Shaharir Mohamad Zain

 

 

Jilid 6, bil. 1, Jun. 1996

 

Renungan Ketua Penyunting: (Masalah Kepudaran Minat Terhadap Sains Dan Teknologi) oleh Osman Bakar

 

1. Tomografi Sinaran Positron: Penyingkap Jendela Minda ? oleh Abu Bakar Abdul Majeed

2. Metaphors of Anatomy As a Reflection of Malay Cultural Belief  oleh Asmah Hj. Omar

3. Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang Astronomi oleh Osman Bakar

4. Madu Lebah Sebagai Ubat Dalam Amalan Rawatan Penyakit Manusia oleh Kamaruddin Mohd Yusoff

5. Science and Colonialism in the Malay Archipelago oleh Hairudin Harun

 

 

Jilid 6, bil. 2, Julai-Dis. 1996

 

1. Geografi Manusia: Lakaran Awal Kandungan Mengikut Perspektif Islam oleh Amriah bt. Buang

2. Kesepaduan Ilmu Sains: Perspektif Ahli Fizik oleh Shahidan b. Radiman & Baharudin b. Yatim

3. The Lowest Limit of the Moon Visibility Criteria with Particular Reference to the Month of

    Ramadhan oleh Azlan b. Hashim

4. Reka Cipta dalam Islam dan Implikasinya ke atas Reka Cipta Manusia oleh Khalijah bt. Mohd

    Salleh

5. Siapakah yang Mahu Falsafah ? oleh Khalid b. Jaafar

6. Akibat Perkembangan Teknologi Terhadap Sosio-Budaya dan Masyarakat oleh Ghazali b. Shafiei

7. Biotechnology - Its Impact on Science and Society oleh Teuku Jusof

 

 

Jilid 7, bil. 1, Jan-Jun 1997

 

1. Status Penerapan Nilai Dalam Sains dan Teknologi khususunya di Malaysia oleh Wan Ramli Wan

    Daud

2. Kedudukan Pengislaman Fizik oleh Shaharir Mohamad Zain

3. Peranan Positif Nilai-Nilai Islam Dalam Pembangunan Sains dan Teknologi oleh Osman Bakar

4. Beberapa Cerapan Tentang Pola Perkembangan Sains dan Teknologi Masa Kini dan Pengajarannya  

    Kepada Malaysia oleh Mohd Hamzah Kassim

5. Peranan Nilai Dalam Kegiatan Kejuruteraan: Antara Nilai Kepenggunaan Dengan Keuntungan oleh

    Abang Abdullah Abang Ali & Muhammad Salih Haji Jaafar

6. Inculting Human Value in Research & Development: Ideals and Practice oleh Thomas Kleeman

7. Satu Makna Pengislaman Fizik oleh Haji Badri Muhammad

8. Konsep Fizik Masa Kini oleh Zainal Abidin Hassan

9. Alam Mengikut Satu Kacamata Islam oleh Khalijah Mohd Salleh

10. Modern Physics Versus Islam oleh Torla Haji Hassan

11. Masalah-Masalah Pokok Di Dalam Pengislaman Fizik oleh Abdul Latiff Awang, Abdul Aziz

      Tajuddin & Mohd Suhaimi Jaafar

 

 

Jilid 7, bil. 2, Julai-Disember 1997

 

1. Kecendekiawan Para Kimiawan Sepanjang Masa oleh Shaharir bin Mohamad Zain

2. Trend Pendidikan Kimia Masa Kini oleh Wan Muhamed bin Wan Muda

3. Teknologi Kimia: Sejarah Pencapaian Dan Cabaran Masa Kini oleh Wan Ramli bin Wan Daud

4. Al-Quran dan Ilmu Kimia oleh Jariah binti Abdullah

5. Perspektif Islam Terhadap Termodinamik Kimia oleh Ibrahim bin Abdullah

6. Ubat-Ubatan Tradisi Islam dan Farmasi Moden oleh Zhari bin Ismail

 

 

Jilid 8, Bil. 1, Jan-Julai 1998

 

1. Islamic Education and Human Resource Development in Moslem Countries oleh Hassan Langgulung

2. Penghayatan Unsur Matematik Ibtidai dan Matematik Kabur Dalam Beberapa Buah Penceritaan Lisan Melayu oleh Hanapi bin Dollah

3. Beyond Information Literacy: A Malaysian Experiment oleh Tengku Mohd Azzman Shariffadeen

4. Al-Biruni's Philosophy of Problem Solving oleh Abdul Latif bin Samian

5. Pengertian Ilmu dan Ilmuwan di Alam Melayu Pascabima oleh Shaharir bin Mohamad Zain

6. Sorotan Landasan Konsep Optimum Utiliti dan Optimum Pareto oleh Rohani binti Abd. Rahman

 

 

Jilid 8, Bil. 2, Julai-Disember 1998

 

   1.    Persoalan-Persoalan Falsafah dan Keilmuan Dalam Biologi Masa Kini oleh Osman Bakar

   2.    Persoalan-Persoalan Etika Dalam Biologi oleh Azizan bin Baharuddin

   3.    Perkembangan Zoologi oleh Abdul Halim bin Sulaiman, Abdul Aziz bin Hj. Kechil dan Durriyyah Sharifah binti Hj. Hasan Adli

   4.    Perkembangan Botani oleh Amru Nasruhaq, Halijah binti Ibrahim dan Muhammad bin Zakaria

 

 

Jilid 9, bil. 1, Januari-Jun 1999

 

1. Science and Technology Development in Indonesia oleh Bacharuddin Jusuf Habibie

2. Masyarakat Madani dalam Kerangka Teori Masyarakat 'Umrani: Suatu Anjakan Paradigma oleh 

    Mahayudin b. Yahaya

3. Senario Masa Hadapan Sains Sosial dan Kemanusiaan di Malaysia oleh Ishak b. Shaari et al.

4. Newton's Mathematical Problems oleh Abdul Latif b. Samian

5. Islamic Science: The Challenge of Cognitive Metamorphosis oleh Munawar Ahmad Anis

 

 

Keluaran Julai-Disember 1999, Jilid 9 (2)

 

Kandungan

1. PeMelayuan, PeMalaysiaan dan Pengislaman Ilmu Sains dan Teknologi dalam Konteks Dasar Sains Negara oleh Wan Ramli b. Wan Daud & Shaharir b. Mohamad Zain

2. Sains Sebagai Warisan Budaya di Malaysia: Isu dan Masalah oleh Abu Bakar b. Abdul Majeed

3. Some Thought on The Civil Approaches to Science and Technology Policy oleh Hairudin b. Harun

4. National Capabilities in Research and Development for Science and Technology in Information Age oleh A. R. Bahaman

5. Tanggapan Pengamal Sains Terhadap Formulasi dan Perlaksanaan Dasar Sains dan Teknologi Negara oleh Baharudin b. Yatim

6. Sedikit Ulasan Tentang Dasar Sains dan Teknologi Malaysia oleh Mohd Hazim Shah

7. Dasar Sains dan Teknologi Negara: Persoalan Epistemologi oleh Abdul Latif b. Samian

8. Ulasan Terhadap Dasar Sains dan Teknologi Negara Kini oleh Shaharir b. Mohamad Zain

9. National Science and Technology Policy

10. Resolusi Seminar Dasar Sains dan Teknologi Negara

 

 

Jilid 10, Bil. 1 & 2, Januari-Disember 2000

 

1. Sukatan Dalam Budaya Melayu Sebelum Abad ke-20 oleh Abdul Razak bin Salleh

2. Cerita Jenaka Melayu dan Minda MatematiPengaryanya oleh Hanapi bin Dollah & Shaharir bin Mohamad Zain

3. Falsafah Matematik Ahmad bin Abdul Latif al-Khatib oleh Abdul Latif bin Samian

4. Development of Islamic Science and Technology in Malaysia oleh Baharuddin bin Yatim

 

 

Jilid 11, Bil. 1 & 2, Januari-Disember 2001

 

1. Model Matematik Untuk Pembiayaan Melalui Kaedah Musyarakah Mutanaqisah oleh Abdul Malek bin Zakaria

2. Tenaga Dan Kehidupan oleh Mohd Yusof bin Hj. Othman

3. Dilema Pendidikan Melayu dan Keperluan Pemodenan oleh Robiah binti Saidin

4. Farmasi Islam: Cabaran dan Peluang oleh Zhari bin Ismail

5. A Reviewing on Balancing Reason and Revelation in Moral Discourse oleh Khairul Anwar Mastor.

 

 

Akademi Sains Islam Malaysia ditubuhkan oleh sekumpulan ahli sains dan teknologi muslim pada 1977. 53, Jalan SS21/56B, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Malaysia.

Tel: 03-77299390 Faks: 03-77279804

Enter supporting content here