Make your own free website on Tripod.com

logo.jpg

AKADEMI ULUM PONDOK DAN PENCERAHAN TAMADUN

Home
al-'Ilm al-Maqulat al-Hikmah
Sanad
Penyelidikan dan Pembangunan
Senarai Isi Kandungan Jurnal Kesturi
al-'Ilm, al-Maqulat dan al-Hikmah Dalam Pemikiran Ulama Melayu: Suatu Penelitian Awal
harap bersabar................
Roshdi Rashed (Professor at Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, France)
Articles by Shaykh Muhammad Afifi al-Akiti (Research Fellow at Oxford Centre for Islamic Studies)
Ibnu Khaldun
Apabila Allah Mentaqdirkan ...
Bangsa Melayu: Mencanai Minda - Membentuk Sikap oleh Raja Nazrin Shah
Kertas Kerja Di WORLD CONFERENCE OF ISLAMIC SCHOLARS OIC
Suasana Masyarakat
AKADEMI ULUM PONDOK DAN PENCERAHAN TAMADUN
Dialog Peradaban
Seminar Kesinambungan Pengajian Tradisional (Sempena 73 Tahun Madrasah Rahmaniyah Lubok Tapah)

kulitdepan.jpg

Pusat Ulum Pondok Dan Pencerahan Tamadun (kini dikenali sebagai Akademi Ulum Pondok Dan Pencerahan Tamadun) merupakan pelopor utama dalam penyelidikan yang bersumberkan khazanah karya agung alam melayu. 

Buku berjudul Nafas Baru Hikmah al-Isyraqi: Dari Estetika Menuju Fizika karya Mohd Zaidi Abdullah menjadi asas paradigma bagi pembangunan pusat ini untuk bertapak kukuh di Malaysia. Buku ini merupakan gabungan intisari dari naqli, 'aqli dan kashaf para ulama'.

Ini berbuktikan pengakuan rasmi Prof. Emeritus Dr. Osman Bakar seperti berikut:
 

"Saya sedar belum ada lulusan institusi pengajian tinggi moden di Malaysia yang menaruh minat terhadap Hikmah al-Isyraqi apatah lagi berusaha untuk mendedahkan sedikit sebanyak aliran ilmu falsafah ini dalam bentuk penulisan ... Saya lihat saudara Mohd Zaidi menyedari hakikat kegunaan dan kerelevanan Hikmah al-Isyraqi yang berbagai-bagai ... Selaras dengan ilmu dan kemampuan ilmiah yang ada pada dirinya, beliau berusaha untuk menunjukkan kerelevanan Hikmah al-Isyraqi dengan pemikiran moden."

Mohd Zaidi Abdullah juga mendapat pengakuan ilmiah secara rasmi daripada Prof. Madya Dr. Shahidan Radiman seperti berikut:
 
"Dalam penulisan buku ini, pengarang menekankan juga sistem maqulat yang merupakan asas banyak kajian semasa dalam bidang fizik dan matematik termasuk sub-bidang kepintaran buatan dan logik simbolik dan automata selular. Malah, apabila mekanik kuantum mengalami masalah asasnya (foundation problem) para ahli sains teori mengalihkan pandangan ke bidang logik bagi menerangkan asas mekanik kuantum ini dan apabila teori graviti kuantum mendapat masalah untuk mengkuantumkan medan graviti para penyelidik di seluruh dunia bermula dengan satu paradigma baru yang berdasarkan maqulat seperti teori topos dan yang selainnya. Penulis juga menekankan tentang konsep nombor yang diterokai oleh ahli Hikmah al-Isyraqi, dan teori nombor sehingga kini dipercayai mempunyai rahsia yang terpendam dalam menghurai banyak fenomena fizik seperti sistem nombor khayal (digunakan banyak dalam bidang fizik tenaga tinggi) dan yang terkini nombor p-adik dan sistem-sistem lain seperti twistor, dyadic dan lain-lain, termasuk kaitannya dengan sistem matematik tak komutatif dan topologi seperti polynomial Jones.
 
Mereka yang terlibat dalam penyelidikan frontier seperti dalam bidang kosmogoni, kejuruteraan genetik khasnya pengklonan dan Origin of Life, sudah tentu prinsip pimpinan (guiding principle) perlu didapatkan melalui nas-nas al-Quran, hadith dan ajaran tasawwuf yang muktabar. Oleh itu, buku yang dikarang oleh saudara Mohd Zaidi Abdullah ini serba sedikit akan memberi panduan ke arah itu.
...  saya ucapkan syabas kepada Mohd Zaidi Abdullah kerana berjaya menyiapkan penulisan yang agak sukar dan bermakna ini untuk dipaparkan kepada para ilmuwan di Malaysia khasnya dan di Nusantara amnya."
 
 
Buku ini diulas dalam JAWHAR (Jurnal Ulasan Buku)
Jilid 1, Bilangan 3, Okt/Nov. 2004,
Akademi Kajian Ketamadunan
Kolej Dar al-Hikmah
Selangor
 
dan dalam;
 
Utusan Malaysia (10. Januari. 2005)

Kajian Karya Silam Dari Kaca Mata Sains (10. Januari. 2005)

Tekan Di Sini Untuk Maklumat Lanjut Tentang Buku Nafas Baru Hikmah al-Isyraqi

http://naungan_nur_wahyu.tripod.com - mengandungi artikel, Esei, Kertas Kerja Dan Maklumat Percuma Di Sini (laman web tambahan)

Penerima Tokoh Maal Hijrah Dan Aktiviti

Prosiding Konferensi Kebangsaan Kajian Pasca Siswazah (GREDUC) 2001

Store/Office Hours: Monday - Friday 8am -5pm